Gregory Bistoen

Doctor in de Psychologie


 

Gregory Bistoen  is Doctor in de Psychologie en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), en is geregistreerd bij de Psychologencommissie (Erkenningsnummer 821108087). Daarnaast is hij verbonden aan de Universiteit Gent als praktijkassistent.

Wat?

Gregory Bistoen biedt psychotherapie aan voor diverse problemen vanuit zijn praktijk in Geraardsbergen. Psychotherapie is een werkwijze waarbij men via het spreken de psychische en/of relationele klachten tracht aan te pakken. Doorheen deze gesprekken kan u een beter zicht krijgen op uw eigen klachten, pijnlijke gevoelens verwerken en moeilijke situaties anders gaan aanpakken. Het doel is dat de psychische klachten en problemen verminderen, dat u anders kan functioneren waar nodig (thuis, op het werk, op school, in een relatie), en dat u meer autonomie en keuzevrijheid verkrijgt.

Het belang van dat laatste kan niet worden overschat. Psychotherapie heeft niet als doel om mensen op een passieve wijze “te behandelen”, maar om hun te helpen hun leven terug in handen te nemen.

Voor wie/wat?

Je kan in de praktijk terecht voor hulp bij uiteenlopende psychische en relationele problemen. Om er slechts enkele te noemen: angst, depressie, burn-out, verslaving, vervelende gedachten en handelingen die het leven overheersen, schuldgevoelens en eenzaamheid, problemen met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma, rouw, jobverlies, echtscheiding, misbruik), psychose, seksuele problemen, eet- en slaapproblemen, etc..

Sommige mensen hebben last van een enkel, duidelijk afgetekend symptoom (zoals angst om met de auto te rijden), anderen ervaren eerder een nooit aflatend, diffuus gevoel van leegte en zinloosheid. Klachten kunnen zowel in het lichaam, in het denken, in het gevoelsleven of in de relaties met andere mensen tot uiting komen. De problemen zijn vaak even divers als de mensen die er onder lijden.

Hoe?

Psychotherapie verloopt via het spreken. Dat vraagt de moed en de bereidheid om uzelf onder de loep te nemen, aangezien uw klachten steeds zullen samenhangen met andere aspecten van uw leven (bijvoorbeeld uw relaties, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens).

De totale duur van een psychotherapie of –analyse is zeer verschillend naargelang de persoon en het probleem. De duur en het beëindigen van de psychotherapie worden door u bepaald, maar deze beslissing bespreekt u best met uw therapeut of analyticus.

Het startpunt van de feitelijke therapie is vaak het opleggen van één enkele regel: dat u steeds vertelt wat er in u omgaat op het moment dat u in de sessie bent. Dat lijkt eenvoudig, maar is het allesbehalve. Doorheen deze bijzondere vorm van spreken ontvouwt zich uw eigen persoonlijke verhaal, en leert u opmerken wat daar vreemd of tegenstrijdig in is, waar u op botst en wanneer het denken stopt, enzovoorts. Door aandachtig te worden voor uw eigen spreken kan de diepere betekenis van uw klachten duidelijk worden. Ook komen op deze manier zaken aan bod die anders onbesproken blijven – maar precies daardoor hun invloed doorheen het hele leven laten gelden. Vaak lijden we precies onder wat we niet kunnen onder woorden brengen of denken, maar dat ons steeds inhaalt als we ervan proberen weg te vluchten.

Kostprijs?

Psychotherapie wordt voorlopig nog niet terugbetaald, al is er hoop op beterschap. Sommige mutualiteiten maken echter een uitzondering voor kinderen en jongeren.

De prijs wordt vastgelegd na de eerste afspraak. Het bedrag wordt in zijn geheel betaald aan het einde van elke sessie. Niet nageleefde afspraken of te laat afgezegde afspraken dienen eveneens betaald te worden.